gsm: 041 293 847 e-pošta: racunovodstvo-leona@gmail.com

Računovodski servis

Le Ona

poslovno in davčno svetovanje

Predstavim se

Računovodski servis Le Ona - Leonida Dolinar s.p. deluje od leta 2020.

Sem samostojna računovodkinja že več kot 23 let. Sprejela sem svoj dolgoletni izziv in stopila na svojo samostojno poslovno pot. Preko svojega računovodskega servisa želim ponuditi storitve s poslovnega in davčnega področja.Računovodske in poslovne storitve

Ponujam računovodske storitve samostojnim podjetnikom, fizičnim osebam z dejavnostjo, kmetom, podjetjem in društvom.

Dogovorimo se lahko za vodenje celotnega računovodstva ali pa le za določene računovodske in svetovalne storitve:


vodenje davčnih evidenc ( knjiga prejetih in izdanih računov ),


vodenje plačilnega prometa,


po dogovoru pripravim predloge za kompenzacije, cesije ...,


vodenje osnovnih sredstev,


obračun DDV,


izpis odprtih postavk in opominov ( priprava izvršb ),


izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida,


vodenje davčnih evidenc,


izdelava zaključnega računa,


obračun osebnih prejemkov,


obračun socialnih prispevkov zavezanca,


obračun obresti,


računovodske analize poslovanje,


izdelava poročil v statistične namene,


druge računovodske in svetovalne storitve.


Po dogovoru s stranko lahko vzpostavimo celotno komunikacijo elektronsko (na daljavo), lahko se dogovorimo za osebni obisk na sedežu vaše poslovne organizacije ali dokumente fizično dostavite v računovodski servis.


E-računovodstvo oz. spletno računovodstvo


Računovodske storitve vodim preko e-računovodstva v programu Minimax. Program deluje preko spleta in omogoča 100-odstotno usklajenost med stranko in računovodskim servisom. Tako ima stranka takojšni vpogled v poslovanje ali celo sama opravi del nalog, s tem pa si posledično lahko zmanjša stroške računovodskih storitev.


Po dogovoru in na željo stranke ponujam uvajanje v uporabo programa Minimax.


Klikni gumb za predstavitev programa

Ustanovitev s.p. in podjetja


Potrebujete pomoč pri registraciji s.p. ali podjetja?


Registracija poteka v treh korakih:

1. prijava v poslovni register (AJPES)

2. prijava v davčni register (FURS)

3. prijava v sistem socialnega zavarovanja (ZZZS).


Pomagam vam oceniti pričakovane prihodke in odhodke, izračunati davčno osnovo za obračun akontacije davka od dohodka ter svetovati pri odločitvi o tem ali postati 'normiranec' ali voditi knjige po dejanskih odhodkih.


Povpraševanje


Za dodatne informacije in pridobitev ponudbe me kontaktirajte na elektronsko pošto racunovodstvo.leona@gmail.com ali me pokličite na telefon 041 293 847.


Kontakt